Τελετή Έναρξης 44ου ΠΑγκόσμιου Πρωταθήματος, Τόκυο, Ιαπωνία 3/11/2019